Willy Wortel krijgt een socioloog naast zich. Philips ontdekt de zachte wetenschap

P. Wouters

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

  Originele taal-2Engels
  Pagina's (van-tot)99-100
  TijdschriftElsevier
  StatusGepubliceerd - 1995

  Citeer dit