Wim de Wit: A Dutch engineer in the Soviet Union during the Stalin era: Wim de Wit, ingenieur in de Sovjet-Unie ten tijde van Stalin

Bouwe Hijma

Onderzoeksoutput: Working paper/discussiepaperWebartikelProfessioneel

Originele taal-2Engels
StatusGepubliceerd - 22 aug. 2016

Citeer dit