Wim de Wit, an inspired but somewhat naïve engineer in Siberia

Bouwe Hijma

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelProfessioneel

Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)11-12
Aantal pagina's2
TijdschriftOn the Waterfront: Newsletter of the Friends of the IISH
Nummer van het tijdschrift33
StatusGepubliceerd - 2017

Citeer dit