Windowed correlation: a suitable tool for providing dynamic fMRI-based functional connectivity neurofeedback on task difficulty

Anna Zilverstand, Bettina Sorger, Jan Zimmermann, Amanda Kaas, R. Goebel

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

233 Downloads (Pure)

Vingerafdruk Duik in de onderzoeksthema's van 'Windowed correlation: a suitable tool for providing dynamic fMRI-based functional connectivity neurofeedback on task difficulty'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Medicine & Life Sciences

Chemical Compounds

Agriculture & Biology