Windows of Global Exchange: Dutch ports and the slave trade, 1600-1800

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

167 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)1-20
TijdschriftInternational journal of maritime history
Volume30
Nummer van het tijdschrift3
DOI's
StatusGepubliceerd - 2018

Citeer dit