Wingbeat frequency and the body drag anomaly: Wind-tunnel observations on a thrush nightingale (Luscinia luscinia) and a teal (Anas crecca)

C.J. Pennycuick, M.R.J. Klaassen, A. Kvist, A. Lindstrom

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

  Vingerafdruk

  Duik in de onderzoeksthema's van 'Wingbeat frequency and the body drag anomaly: Wind-tunnel observations on a thrush nightingale (Luscinia luscinia) and a teal (Anas crecca)'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

  Agriculture & Biology

  Earth & Environmental Sciences

  Medicine & Life Sciences