Winkelen en shoppen

N. van der Sijs, H. Beelen

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelPopulair

45 Downloads (Pure)
Originele taal-2Nederlands
Pagina's (van-tot)322
Aantal pagina's1
TijdschriftOnze Taal
Nummer van het tijdschrift11
StatusGepubliceerd - 2014

Citeer dit

van der Sijs, N., & Beelen, H. (2014). Winkelen en shoppen. Onze Taal, (11), 322.