Winners and Losers: A Rejoinder to Anne Winter and Matthias Kortmann

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)83-92
Aantal pagina's10
TijdschriftBMGN - Low Countries Historical Review
Volume127
Nummer van het tijdschrift13
DOI's
StatusGepubliceerd - 2012

Citeer dit