Winter cover crop legacy effects on litter decomposition act through litter quality and microbial community changes

Janna M. Barel (Co-auteur), Thomas W. Kuyper, Jos Paul, Wietse de Boer, Johannes H. C. Cornelissen, Gerlinde B. De Deyn

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

49 Citaten (Scopus)
148 Downloads (Pure)

Zoekresultaten