Winter cover crop legacy effects on litter decomposition act through litter quality and microbial community changes

Janna M. Barel (Co-auteur), Thomas W. Kuyper, Jos Paul, Wietse de Boer, Johannes H. C. Cornelissen, Gerlinde B. De Deyn

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

49 Citaten (Scopus)
148 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Winter cover crop legacy effects on litter decomposition act through litter quality and microbial community changes'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Earth & Environmental Sciences

Agriculture & Biology