Winter severity and breeding bird numbers in a coot population

A.J. Cavé, J. Visser

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

  Originele taal-2Engels
  Pagina's (van-tot)129-138
  TijdschriftArdea
  Volume73
  Nummer van het tijdschrift2
  StatusGepubliceerd - 1985

  Citeer dit