Winter severity determines functional trait composition of phytoplankton in seasonally ice-covered lakes

Deniz Özkundakci, A.S. Gsell, Thomas Hintze, Helgard Täuscher, Rita Adrian

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)284-298
TijdschriftGlobal Change Biology
Volume22
Nummer van het tijdschrift1
Vroegere onlinedatum18 nov. 2015
DOI's
StatusGepubliceerd - jan. 2016
Extern gepubliceerdJa

Citeer dit