Wisconsin Werewolves: Visual Narration, Cultural Adaptation and Ostensive Action

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijk

Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)34-48
TijdschriftGramarye: The Journal of the Sussex Centre for Folklore, Fairy Tales and Fantasy
Volume11
StatusGepubliceerd - 2017

Citeer dit