Wistar rats do not show preference for either of two commonly used nutritionally sound food rewards in a T-maze.

C.H.C. Leenaars, E.G.M. Pels, R.N.J.M.A. Joosten, M. Ritskes-Hoitinga

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

3 Citaten (Scopus)
121 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Wistar rats do not show preference for either of two commonly used nutritionally sound food rewards in a T-maze.'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Medicine & Life Sciences

Agriculture & Biology