Witchcraft –Discourse and Disappearance: Württemberg and the Dutch Documentation

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijk

Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)103-107
TijdschriftMagic, Ritual, and Witchcraft
Nummer van het tijdschrift5
StatusGepubliceerd - 2010

Citeer dit