Within-population variability in morphology and life-history of Plantago major l ssp pleiosperma pilger in relation to environmental heterogeneity

L.A.P. Lotz, H. Olff, P.H. Van Tienderen

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

  Originele taal-2Engels
  Pagina's (van-tot)404-410
  TijdschriftOecologia
  Volume84
  Nummer van het tijdschrift3
  DOI's
  StatusGepubliceerd - 1990

  Citeer dit