Within-season changes in habitat use of forest-dwelling boreal bats

V. Vasko, A.S. Blomberg, E.J. Vesterinen, K.M. Suominen, L. Ruokolainen, J.E. Brommer, K. Norrdahl, P. Niemelä, V.N. Laine, V. Selonen, A. Santangeli, T.M. Lilley (Co-auteur)

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

27 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
TijdschriftEcology and Evolution
Volume10
DOI's
StatusGepubliceerd - 2020

Citeer dit