Wittenskip en taalplenning. Oer de nije hânwurdboeken fan it Fering-Öömrang, it Mooringer Frasch en it Wiringhiirder Freesk

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijk

Originele taal-2Niet gedefinieerd
Pagina's (van-tot)36-54
Aantal pagina's20
TijdschriftUs Wurk. Tydskrift foar frisistyk
Volume45
StatusGepubliceerd - 1996

Citeer dit