Wnt/β-Catenin Signaling, Disease, and Emerging Therapeutic Modalities

Roel Nusse, Hans Clevers

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Wnt/β-Catenin Signaling, Disease, and Emerging Therapeutic Modalities'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Medicine & Life Sciences

Chemical Compounds