Wnt activates the Tak1/Nlk kinase pathway

L. Smit, A. Baas, J. Kuipers, H. Korswagen, M. van de Wetering, J.C. Clevers

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

Originele taal-2Engels
TijdschriftJournal of Biological Chemistry
StatusGepubliceerd - 2004

Citeer dit