WNT signaling and lymphocyte development

M. van de Wetering, W. de Lau, J.C. Clevers

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

119 Citaten (Scopus)
Originele taal-2Engels
TijdschriftCell
Volume109
DOI's
StatusGepubliceerd - 2002

Citeer dit