Wnt signaling controls the phosphorylation status of beta-catenin

M. van Noort, J. Meeldijk, R. van der Zee, O. Destree, J.C. Clevers

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)17901-17905
TijdschriftJournal of Biological Chemistry
Volume277
StatusGepubliceerd - 2002

Citeer dit