Wnt signaling: Ig-norrin the dogma

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)437
TijdschriftCurrent Biology
Volume14
StatusGepubliceerd - 2004

Citeer dit