Wnt signaling in the intestinal epithelium: from endoderm to cancer.

A. Gregorieff, J.C. Clevers

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Wnt signaling in the intestinal epithelium: from endoderm to cancer.'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Medicine & Life Sciences