WNT signaling in the normal intestine and colorectal cancer

W. de Lau, N. Barker, J.C. Clevers

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

153 Citaten (Scopus)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'WNT signaling in the normal intestine and colorectal cancer'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Medicine & Life Sciences