Wnt signaling is required for thymocyte development and activates Tcf-1 mediated transcription

F.J.T. Staal, J. Meeldijk, P. Moerer, P. Jay, B.C.M. van de Weerdt, S. Vainio, G.P. Nolan, J.C. Clevers

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)285-293
TijdschriftEuropean Journal of Immunology
Volume31
StatusGepubliceerd - 2001

Citeer dit