Wnt signaling regulates expression of the receptor tyrosine kinase met in colorectal cancer

E.M. Boon, R. van der Neut, M. van de Wetering, J.C. Clevers, S.T. Pals

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)5126-5128
TijdschriftCancer Research
Volume62
StatusGepubliceerd - 2002

Citeer dit