Wnt signaling requires retromer-dependent recycling of MIG-14/Wntless in Wnt-producing cells.

P.T. Yang, M.J. Lorenowicz, M. Silhankova, D.Y.M. Coudreuse, M.C. Betist, H.C. Korswagen

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Wnt signaling requires retromer-dependent recycling of MIG-14/Wntless in Wnt-producing cells.'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Medicine & Life Sciences

Chemical Compounds