Wnt signalling in stem cells and cancer.

T. Reya, J.C. Clevers

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Wnt signalling in stem cells and cancer.'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Medicine & Life Sciences