Wnt signalling induces maturation of Paneth cells in intestinal crypts.

J.H. van Es, P. Jay, A. Gregorieff, M.E. van Gijn, S. Jonkheer, P. Hatzis, A. Thiele, M. van den Born, H. Gegthel, T. Brabletz, M.M. Taketo, J.C. Clevers

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Wnt signalling induces maturation of Paneth cells in intestinal crypts.'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Medicine & Life Sciences