Wnt signals are transmitted through N-terminally dephosphorylated {beta}-catenin

F.J. Staal, M. van Noort, G.J. Strous, J.C. Clevers

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)63-68
TijdschriftEMBO Reports
Volume3
StatusGepubliceerd - 2002

Citeer dit