Wnt, stem cells and cancer in the intestine.

D. Pinto, J.C. Clevers

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Wnt, stem cells and cancer in the intestine.'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Medicine & Life Sciences