Wnt/beta-catenin signaling regulates the expression of the homeobox gene Cdx1 in embryonic intestine

H. Lickert, C. Domon, G. Huls, C. Wehrle, I. Duluc, J.C. Clevers, B.I. Meyer, J.N. Freund, R. Kemler

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

195 Citaten (Scopus)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)3805-3813
TijdschriftDevelopment
Volume127
StatusGepubliceerd - 2000

Citeer dit