Wnts as self-renewal factors: mammary stem cells and beyond

E.M. Verheyen, H. Clevers

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)494-495
TijdschriftCell Stem Cell
Volume6
Nummer van het tijdschrift6
DOI's
StatusGepubliceerd - 2010

Citeer dit