Wobbelke en de strofische heuristiek. Iets over Gysbert Japix en de Friese liedcultuur

L.P. Grijp

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

91 Downloads (Pure)
Originele taal-2Niet gedefinieerd
Pagina's (van-tot)83-95
TijdschriftDe Zeventiende Eeuw
Volume20
Nummer van het tijdschrift1
StatusGepubliceerd - 2004

Citeer dit