Wojonicia hirta and Bipolaris spicifera, new records from winter wheat in the Western Cape Province

P.W. Crous, A.B. van Jaarsveld, G. Holz, D.F. Walters

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

  Originele taal-2Engels
  TijdschriftSouth African Journal of Science
  Volume91
  StatusGepubliceerd - 1995

  Citeer dit