Woman Personified: A Theoretical Framework for the Female Gender of Personifications in Medieval Literature

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

Originele taal-2Engels
TijdschriftMedieval Feminist Forum
Volume53
Nummer van het tijdschrift2
StatusGepubliceerd - 2017
Extern gepubliceerdJa

Citeer dit