Women and Labour in Late Colonial India [Review of: S Sen (1999) Women and Labour in Late Colonial India. The Bengal Jute Industry]

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveBoek/film/artikelrecensieProfessioneel

69 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)257-258
TijdschriftInternational Review of Social History
Volume46
Nummer van het tijdschrift2
StatusGepubliceerd - 2001

Citeer dit