Women’s food protests and the gendered politics of provision during the Dutch Hunger Winter

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan conferentiePaperWetenschappelijk

Originele taal-2Engels
StatusGepubliceerd - 2015

Citeer dit