Wonderkamer

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveSpeciale uitgave (redactielidmaatschap)Populair

Samenvatting

Popular journal for the history of science and knowledge, published by the Belgian-Netherlands Society for the History of Science.
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)4-57
Aantal pagina's54
TijdschriftWonderkamer
Volume2021
Nummer van het tijdschrift4
StatusGepubliceerd - 01 dec. 2021

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Wonderkamer'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Citeer dit