Wood Decay Characteristics and Interspecific Interactions Control Bacterial Community Succession in Populus grandidentata (Bigtooth Aspen)

Eiko Eurya Kuramae, Márcio Fernandes Alves Leite, Afnan K. A. Suleiman, Christopher Michael Gough, Buck Castillo, Lewis Faller, Rima Franklin, John Syring (Co-auteur)

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

7 Citaten (Scopus)
125 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Wood Decay Characteristics and Interspecific Interactions Control Bacterial Community Succession in Populus grandidentata (Bigtooth Aspen)'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Medicine & Life Sciences