Wood Degradation by Thermotolerant and Thermophilic Fungi for Sustainable Heat Production

Leire Caizan Juanarena, Annemiek ter Heijne, Cees Buisman, A. Van der Wal

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

4 Citaten (Scopus)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Wood Degradation by Thermotolerant and Thermophilic Fungi for Sustainable Heat Production'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Engineering & Materials Science

Earth & Environmental Sciences

Chemical Compounds