Woonvoorkeuren van kennismigranten

B. Sleutjes

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelPopulair

263 Downloads (Pure)

Samenvatting

Europese steden en regio’s beconcurreren elkaar om internationale kenniswerkers aan te trekken. Het is voor overheden daarom belangrijk om te weten waarom deze ‘kennismigranten’ voor een bepaalde stad kiezen en hoe zij daar willen wonen. Hun woonvoorkeuren zijn echter aanzienlijk minder uniform dan vaak verondersteld wordt in het beleid. Vooral verschillen tussen beroepsgroepen vallen op.
Originele taal-2Nederlands
Pagina's (van-tot)4-7
TijdschriftDemos: bulletin over bevolking en samenleving
Volume31
Nummer van het tijdschrift5
StatusGepubliceerd - 2015

Citeer dit