Woorden met een verleden: Hoe het Nederlands en de Marokkaanse talen elkaar beïnvloedden

N. van der Sijs

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelPopulair

741 Downloads (Pure)
Originele taal-2Nederlands
Pagina's (van-tot)80-81
Aantal pagina's2
TijdschriftElsevier
VolumeSpeciale editie Ons Marokko
StatusGepubliceerd - feb. 2016

Citeer dit