Woordvolgorde in de rechterperiferie van de Nederlandse zin

H.J. Bennis (Gastredacteur)

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveSpeciale uitgave (redactielidmaatschap)Wetenschappelijk

Originele taal-2Nederlands
TijdschriftTaal & Tongval
Volume64
Nummer van het tijdschrift1
StatusGepubliceerd - 2012

Citeer dit