Word Level Language Identification in Online Multilingual Communication

D. Nguyen, A. S. Dogruoz

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan conferentiePaperWetenschappelijk

161 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
Pagina's857-862
StatusGepubliceerd - 2014

Citeer dit