Word order in the Dutch middle field: Thirty years after Verhagen’s thesis

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

71 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Word order in the Dutch middle field: Thirty years after Verhagen’s thesis'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Arts & Humanities