Worden de levenslopen van jonge vrouwen complexer?

M. Boissonneault, J.A.A. de Beer

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelPopulair

Originele taal-2Nederlands
Pagina's (van-tot)5-7
TijdschriftDemos: bulletin over bevolking en samenleving
Volume37
Nummer van het tijdschrift7
StatusGepubliceerd - 27 aug. 2021

Citeer dit