Worden we honderd?

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelProfessioneel

Samenvatting

Volgens de prognosetafel AG2018 die afgelopen september is gepubliceerd zal de levensverwachting van vrouwen toenemen van 83 jaar in 2017 tot 88 jaar in 2050. En daarna zal de levensverwachting nog verder stijgen. Meisjes die in 2050 worden geboren, zullen naar verwachting 95 jaar worden. Dit roept de vraag op hoe lang de stijging zal doorgaan. Zullen we uiteindelijk een levensverwachting van honderd bereiken?
Originele taal-2Nederlands
Pagina's (van-tot)12-14
TijdschriftPensioenAdvies
Volume30
Nummer van het tijdschriftoktober 2019
StatusGepubliceerd - okt. 2019

Citeer dit