"Words, Things and Music": Vijftig jaar "Folklore Studies" in Bloomington (Indiana) vanuit een comparatief perspectief

E.M. Efting Dijkstra

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

92 Downloads (Pure)
Originele taal-2Nederlands
Pagina's (van-tot)126-130
TijdschriftcULTUUR
Nummer van het tijdschrift1
StatusGepubliceerd - 2005

Citeer dit